Slik fyller du ut en våpensøknad

Papirene må være i orden før du kan anskaffe et våpen.  Vi guider deg gjennom våpensøknaden, steg for steg. 

Å kjøpe og bruke våpen medfører stort ansvar. Derfor er det noen regler og bestemmelser vi må rette oss etter, i tillegg til at nødvendig dokumentasjon må på plass. Vi skal derfor hjelpe deg med å se nærmere på hvordan man fyller ut en våpensøknad.

Søknadsskjema for ervervelse av våpen får du hos politiet. Våpensøknaden skal sendes til lensmannen eller politikammeret der du er folkeregistrert. Søknaden blir deretter behandlet av politiet/lensmannen, som tar en beslutning om den skal innvilges, eller avslås.

Søknaden er på gjennomslagsark, og skal ved kjøp fremvises komplett hos forhandler for ferdig utfylling. Ved fullført handel skal det nederste blå arket rives av og beholdes av kjøper. Dette fungerer som ditt midlertidige våpenkort frem til du får ditt nye kort i posten. De resterende arkene returneres til politiet. De fleste sertifiserte forhandlere order dette for deg.

Ønsker du å få tilsendt våpensøknad fra oss, send en e-post til kundeservice@xxl.no. Husk å oppgi navn og adresse vi skal sende den til.

Hos XXL finner du det du trenger til jakta!

Hva må til:

Det normale for innvilgning av hagle og rifle er at søker er registrert jeger eller er aktiv konkurranskeskytter. Håndvåpen blir kun innvilget på grunnlag av konkurranse og trening. Det er også krav om at du har vært aktivt medlem i en skyteklubb i minst 6 mnd før søknad kan innvilges.

Aldersgrensen er 18 år på rifle og hagle. Det kan i særskilte tilfeller søkes om dispensasjon fra fylte 16 år. For håndvåpen er aldersgrensen 21 år, og det er ikke mulig å søke om aldersdispensasjon fra dette kravet.

Når du har fått innvilget søknaden er den gyldig i 12 mnd fra innvilget dato. Det vil si at du har 1 år på deg til å kjøpe våpenet. Hvis en forhandler har problemer med å skaffe deg det våpenet du ønsker innen denne tidsfristen, eller du av en annen grunn ikke får brukt den innen 12 mnd, kan den forlenges med ytterligere 6 mnd. Fornyelse må gjøres av politiet før søknaden går ut, hvis ikke må du søke på nytt.

Send med kopi av medlemskort hvis du søker om konkurransevåpen, eller kopi av jegeravgiftskort for jaktvåpen. Send også med bevis på at søknadsgebyret er betalt. Husk også på at du må ha våpenskap fra første ervervede våpen, så send også med kvittering på kjøp av våpenskap.

Første gang du søker om våpen betaler du fullt gebyr, som pr. 1. januar 2016 er på 1025,-.
Neste gang du søker om våpen betaler du 512,-.
Gebyr for søknad på våpendel ligger på 256,-.

Postene på våpensøknaden:

Våpensøknad med forklaring til de spesifikke punkt
VÅPENSØKNAD: slik ser søknaden ut, og dette er de feltene du skal fylle ut!
 1. Her fyller du ut det politidistriktet som din folkeregistrerte adresse tilhører
 2. Her fyller du ut fullt navn, personnummer, stilling/yrke og telefon, samt full adresse.
 3. Her spesifiserer du hvilken type våpen/våpendel du søker om. Om du skal søke på hagle eller rifle, og handle hos autorisert forhandler, er det nok å fylle ut dette, samt kaliber, med mindre du er 100% sikker på hva du skal kjøpe. Det er altså ikke nødvendig å fylle ut feltene pipelengde/fabrikkmerke/modell/nummer. Spesifiser gjerne om du skal ha over/under- eller side/side-hagle.
  Unntaket er om du søker om halvautomatisk våpen. Da er du nødt til å spesifisere hvilket våpen du skal ha. Det må du også gjøre om du skal kjøpe våpen fra privatperson.
 4. Her krysser du av i de rutene som passer våpenet du søker om.
 5. Her spesifiserer du hva våpenet skal brukes til: Jakt/Konkurranse/Trening. Er du usikker kan du ta kontakt med våpenansvarlig avdeling på ditt politikontor eller hos en av våre kompetente våpenansvarlige i varehusene våre.
 6. Om du søker på våpen til trening/konkurranse må du her spesifisere hva du deltar på, samt vedlegge dokumentasjon på dette.
 7. Her fyller du ut ditt eventuelle jegernummer om du søker på jaktvåpen
 8. Her fyller du ut hvilket skytterlag/-klubb du er medlem i og legger ved medlemskort
 9. Her fyller du ut våpenkortnummer om du har registrerte våpen fra før.
 10. Her krysser du av for om du har godkjent våpenskap og eventuelt alarm der du skal oppbevare våpenet. Legg også ved dokumentasjon på kjøp av skap.
 11. Her fyller du ut sted/dato og signerer, eventuelt med verge om dette kreves.
 12. Denne delen av våpensøknaden fylles ut der du skal kjøpe våpenet etter at du har fått søknaden innvilget og returnert fra politiet. Husk å kontrollere at det er stemplet og signert fra politiets side i ruten over.
 13. Her fylles det ut navn og adresse på leverandøren, eller fullt navn og adresse på personen om det kjøpes privat.

Svartiden på søknad kommer litt an på sesong og hvilket politidistrikt du søker til. For at det skal gå raskest mulig anbefales det å ikke søke rett før eller rett etter starten på jakta. Da er det som regel mest trøkk på våpenavdelingen hos politiet. Svaret kan komme etter alt fra noen dager til en måned. Vær ute i god tid!

Avslag:

Grunner til avslag kan være at søker ikke har avlagt jegerprøve, ikke er aktiv konkurranseskytter, er under alderskravet, har kriminell bakgrunn eller har særskilte grunner som gjør at søker ikke er egnet til å inneha våpen. Særskilte grunner er ikke spesifisert, men det kan være psykiske lidelser, alkoholisme/misbruk av medikamenter, eller alder.

Alle avslag kan ankes til Politidepartementet.

Når søknaden er ferdigbehandlet, vil den bli sendt tilbake til deg. Da tar du med deg søknaden til selgeren, som siden fyller ut de nødvendige data.

Du kan bestille våpen direkte i XXL´s nettbutikk, for forsendelse hjem til deg med Posten. Når du har sendt din bestilling, må du sende original, politigodkjent våpensøknad (sett i tre deler) og kopi av førerkort, bankkort med foto, eller pass, til:

XXL sport & villmark
v/Internett
Postboks 353, Alnabru
0614 Oslo

Har du spørsmål, spør oss gjerne! Send e-post til: vapen@xxl.no

Les også: Velg riktig kikkertsikte

Les også: Få et adrenalinkick med sjøørretfiske

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *